Kodlama ve Paketleme Sistemleri Çözümleri konusunda Paydaşlarımıza hizmet sunan Abant Gıda ve Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak;

Sürekli ve kalıcı başarının; Entegre Yönetim Sistemlerinin uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi ile sağlanacağı inancındayız.

Bu İnancımız doğrultusunda;

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi, ulusal, uluslararası yasal şartlara, mevzuatlara, standartlara uymayı ve kabul edilebilir maliyetle, verimliliği arttırarak hizmet gerçekleştirmeyi,

Entegre Yönetim Sistemi bilincini, kurumsal bir kültüre dönüştürmeyi, uzun süreli hedefleri, sürdürülebilir çıktıları ve paydaş gerekliliklerini desteklemeyi ve ilişkili olduğu tüm paydaşların bu kültüre katılımını sağlamayı,

Güçlü bir Yönetim Sisteminin uygulanabilmesine yönelik iş süreçlerinin sürekli iyileştirilmesini, süreç bazlı ve risk odaklı düşünme ve hedeflerle yönetimi teşvik etmeyi,

Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayarak iş kazalarını ve sağlığın bozulmasını önlemeyi, tehlikeleri ortadan kaldırarak risk ve fırsatları yönetmeyi, teknolojik ilerlemeler doğrultusunda projeler üretmeyi ve uygulamayı,

Yaşam döngüsü anlayışını gözeterek; faaliyetlerimizin çevre boyutu ve etkilerini kontrol altına alarak kirliliği kaynağında azaltmayı, geri dönüşebilen çevreci ürünleri kullanmayı, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevre bilincinin geliştirilmesini sağlamayı,

Müşteri ve çalışanların memnuniyetini arttırmayı, çalışanlara ve çalışan temsilcilerine danışmayı ve çalışanların yönetime katılımını sağlamayı,

Gelen şikâyet ve talepleri objektif, şeffaf bir şekilde ele alarak değerlendirmeyi,

Yönetim Sistemlerimizin; amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilmesi için gerekli kaynakları sağlamayı, performanslarını raporlamayı ve değerlendirmeyi,

Çalışanlarımızın; olayları, tehlikeleri, riskleri ve fırsatları rapor etmeye teşvik edilmesi ve bu faaliyeti yaptıklarında kovulma tehdidi veya disiplin cezası gibi misillemelere karşı korunmasını,

Kuruluş amacımıza, bağlamlarımıza ve İSG risk-fırsatlarının doğasına uygun hareket etmeyi,

İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamayı,

Tüm süreçlerini ve yönetim sistemleri uygulamalarını sürekli olarak iyileştirmeyi ve geliştirmeyi, gelişime daima açık olmayı ,

Merkez ve sahada meydana gelebilecek kazaları ve benzeri uygunsuzlukları en aza indirecek yapılanmayı sağlamayı ve sürekli gelişme felsefesini ve sistemlerini tüm süreçlerde Yönetim Sistemlerine uygun hale getirmeyi, etkinliğini sürekli iyileştirmeyi, tüm personele özümsetmeyi ve bu doğrultuda firmamızın pazar payını, karlılığını, rekabet gücünü arttırmayı,

taahhüt eder ve tüm Abant Makine Ailesi olarak el birliğiyle çalışırız.

Genel Müdür

Emre GÜREŞ

01.02.2023